Odbiór wyników badań w wersji papierowej za okazaniem dowodu osobistego i skierowania lub Karty Pacjenta.

Można również posłużyć się unikalnym numerem.