Odbiór wyników badań w wersji papierowej za okazaniem dowodu osobistego i Zlecenia na badania
lub Karty Pacjenta.

Można również posłużyć się unikalnym numerem.