Slider01

Prawidłowe przygotowanie pacjenta do badań laboratoryjnych jest konieczne do uzyskania wiarygodnego wyniku, obrazującego aktualny stan zdrowia pacjenta oraz postawienia właściwej diagnozy przez lekarza. Należy odpowiednio przygotować się do wizyty w laboratorium.

Pobranie próbki MOCZU do badania bakteriologicznego:

 • Do badania mikrobiologicznego moczu należy przeznaczyć pierwszą, poranną próbkę moczu oddanego po nocnym spoczynku, niekrótszym niż 8 godzin. Mocz powinien znajdować się w pęcherzu przez co najmniej 4 godziny.

Instrukcja prawidłowego pobrania moczu do badania bakteriologicznego:

 • Mocz powinien zostać pobrany do jałowego pojemnika (zafoliowanego), który można nabyć w naszym laboratorium lub w aptece. Pojemnik należy czytelnie opisać zamieszczając na nim imię i nazwisko pacjenta oraz datę i godzinę pobrania próbki.
 • Przed przystąpieniem do oddania próbki moczu należy umyć ręce.
 • Przed oddaniem moczu do badania należy zachować standardową higienę narządów moczowo-płciowych.
  • Kobieta powinna umyć czystą wodą ujście cewki moczowej (z góry na dół).
  • Mężczyzna podczas mycia narządów moczowo-płciowych czystą wodą, powinien odsunąć napletek.
 • Po umyciu należy osuszyć narządy moczowo-płciowe jednorazowym, papierowym ręcznikiem.
 • Pojemnik należy rozpakować z folii bezpośrednio przed pobraniem moczu. Nakrętkę odłożyć wewnętrzną strona do góry, a pojemnik trzymać za zewnętrzne ścianki. Wnętrza pojemnika nie wolno dotykać rękoma.
 • Pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety. Dopiero następną zebrać do naczynia. Pojemnik wypełnić do 1/3 objętości. Resztę moczu należy oddać do toalety.
 • Pojemnik zakręcić bezpośrednio po pobraniu.
 • Uwaga! Próbkę moczu należy dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie od pobrania. Próbka powinna być przechowywana do chwili transportu w lodówce w temperaturze 2-8°C.
 • Materiał do badania przyjmujemy w godzinach pobierania materiału.
żródło: European Confederation of Laboratory Medicine. European urinalysis guidelines. Scand J Clin Lab Invest Suppl. 2000;231:91-92. PMID: 12647764

Na podstawie:
1) Bil-Lula I, Ćwiklińska A, Kamińska D, Kamińska J, Kopczyński Z, Kozłowska D, Krzywonos-Zawadzka A, Mantur M, Mertas A, Pietruczuk M, Solnica B, Zoubek I. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej dotyczące badania upostaciowanych elementów moczu w medycznym laboratorium diagnostycznym : stanowisko ekspertów opracowane na podstawie zaleceń Clinical and Laboratory Standards Institute oraz European Confederation of Laboratory Medicine. Diagnostyka Laboratoryjna. 2019;55(3):145–198.
2) European Confederation of Laboratory Medicine. European urinalysis guidelines. Scand J Clin Lab Invest Suppl. 2000;231:1-96. PMID: 12647764.
3) https://diag.pl/pacjent/poradnik-pacjenta/jak-przygotowac-sie-do-badania/
4) Materiały własne

Pracownia Analityczna Magdalena Szelągowska
ul. 29 Listopada 9
32-050 Skawina

tel.: 12 276 20 88, 12 350 58 43
kom.: 600 855 819

e-mail: pracownia@pracownia-analityczna.pl

Zajrzyj na nasz profil na Facebooku!

 

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7:00 do 17:00
sobota: 7:00 do 13:00

Pobieranie materiału do badań:

poniedziałek - piątek: 7:00 do 10:30
sobota: 7:00 do 9:15