Slider01
Nazwa badania Cena (zł)
Białko C aktywność 87,00
Białko S wolne 87,00
Czynnik krzepnięcia VIII 98,00
Czynnik von Willebranda 87,00
Czynnik V Leiden (met. PCR)   178,00
Nadkrzepliwość wrodzona (czynnik V Leiden i mutacja 20210 G-A genu protrombiny)     320,00
Termolabilny wariant MTHFR (met. PCR) 301,00

Po okazaniu Karty Pacjenta jej właściciel jest uprawniony do automatycznego rabatu w wysokości 5% na wszystkie badania.

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli badania, którego szukasz nie ma na liście.