Slider01

Układ krzepnięcia

 
Nazwa badania Cena (zł)
Aktywność anty-Xa 172,00
Antytrombina III, aktywność 72,00
Białko C aktywność 91,00
Białko S, aktywność 176,00
Białko S, wolne 97,00
Czynnik krzepnięcia II, aktywność 114,00
Czynnik krzepnięcia V, aktywność 109,00
Czynnik krzepnięcia VII, aktywność 109,00
Czynnik krzepnięcia VIII 114,00
Czynnik krzepnięcia IX, aktywność 114,00
Czynnik krzepnięcia X, aktywność 136,00
Czynnik von Willebranda 97,00
Czynnik V Leiden, met. PCR  205,00
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny, met. PCR 205,00
Nadkrzepliwość wrodzona (czynnik V Leiden i mutacja 20210 G-A genu protrombiny)     366,00
Ryzyko poronień, rozszerzony panel badań genetycznych (czynnik V Leiden, Mutacja G20210A w genie protrombiny, MTHFR, R2, PaI) 646,00
Termolabilny wariant MTHFR - analiza wariantów A1298C oraz C677T, met. PCR 350,00

Po okazaniu Karty Pacjenta jej właściciel jest uprawniony do automatycznego rabatu w wysokości 5% na wszystkie badania.

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli badania, którego szukasz nie ma na liście.