Slider01

Toksykologia

 
Nazwa badania Cena (zł)
Arsen 148,00
Chrom 205,00
Cynk 78,00
Digoksyna 51,00
Etanol, ilościowo 62,00
Fenobarbital 115,00
Fenytoina 95,00
Jod 325,00
Kadm 96,00
Karbamazepina 52,00
Krzem 260,00
Kwas walproinowy 52,00
Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo 111,00
Lamotrygina w surowicy, ilościowo 210,00
Lewetyracetam w surowicy 371,00
Lit 52,00
Miedź 60,00
Miedź w DZM 78,00
Mleczany 42,00
Mocz:  
•    amfetamina 47,00
•    barbiturany 47,00
•    ecstasy 47,00
•    glifosat 678,00
•    kokaina 47,00
•    koproporfiryna 135,00
•    marihuana (kanabinoidy/THC) 47,00
•    morfina (opiaty) 47,00
•    narkotyki panel w moczu (amfetamina, kanabinoidy, ecstasy, morfina (opiaty), benzodiazepiny, barbiturany) 148,00
•    rtęć 158,00
Nikiel 206,00
Ołów 89,00
Onkopakiet 6 pierwiastków we krwi – Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź) 176,00
Rtęć we krwi 215,00
Selen 148,00
Szczawiany w DZM 141,00
Takrolimus, ilościowo 234,00
Teofilina 97,00
Topiramat 276,00

Po okazaniu Karty Pacjenta jej właściciel jest uprawniony do automatycznego rabatu w wysokości 5% na wszystkie badania.

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli badania, którego szukasz nie ma na liście.