Slider01
Nazwa badania Cena (zł)
Arsen 134,00
Chrom 184,00
Cynk 70,00
Digoksyna 46,00
Etanol, ilościowo 55,00
Fenobarbital 99,00
Fenytoina 81,00
Jod 290,00
Kadm 87,00
Karbamazepina 47,00
Krzem 236,00
Kwas walproinowy 47,00
Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo 100,00
Lamotrygina w surowicy, ilościowo 182,00
Lewetyracetam w surowicy 337,00
Lit 46,00
Methemoglobina we krwi, ilościowo 53,00
Miedź 53,00
Miedź w DZM 70,00
Mleczany 40,00
Mocz:  
•    amfetamina 45,00
•    barbiturany 45,00
•    ecstasy 45,00
•    glifosat 616,00
•    kokaina 45,00
•    koproporfiryna 45,00
•    marihuana (kanabinoidy/THC) 45,00
•    morfina (opiaty) 45,00
•    narkotyki panel w moczu (amfetamina, kanabinoidy, ecstasy, morfina (opiaty), benzodiazepiny, barbiturany) 134,00
•    rtęć 143,00
Nikiel 186,00
Ołów 90,00
Onkopakiet 6 pierwiastków we krwi – Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź) 159,00
Rtęć we krwi 195,00
Selen 134,00
Szczawiany w DZM 126,00
Takrolimus, ilościowo 212,00
Teofilina 87,00

Po okazaniu Karty Pacjenta jej właściciel jest uprawniony do automatycznego rabatu w wysokości 5% na wszystkie badania.

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli badania, którego szukasz nie ma na liście.