Slider01
Nazwa badania Cena (zł)
AFP 41,00
Beta-2-mikroglobulina 60,00
CA 72-4 126,00
CA 125 44,00
CA 15-3 46,00
CA 19-9 46,00
CEA 41,00
Chromogranina A 128,00
Cyfra 21-1 104,00
Fosfataza sterczowa (AcP-P) 27,00
HE4 110,00
M2-PK w kale, met. ELISA 245,00
NSE 128,00
PSA całkowity 32,00
PSA panel (PSA, fPSA, wskaźnik fPSA/PSA) 63,00
PSA wolny (fPSA) 39,00
Rak piersi i/lub jajnika - badanie podstawowych 16 mutacji w genie BRCA1, met. PCR 340,00
Rak piersi i/lub jajnika - badanie podstawowych 3 mutacji w genie BRCA2, met. PCR 268,00
Rak piersi i/lub jajnika - panel podstawowych mutacji w genach BRCA1 oraz BRCA2 517,00
ROMA (CA 125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka) 137,00
S100 128,00
SCC-Ag 98,00
Septyna 9 711,00
TPA - tkankowy antygen polipeptydowy 156,00
TPS 56,00

Po okazaniu Karty Pacjenta jej właściciel jest uprawniony do automatycznego rabatu w wysokości 5% na wszystkie badania.

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli badania, którego szukasz nie ma na liście.