Slider01
Nazwa badania Cena (zł)
ALAT (GPT) 15,00
Albumina 14,50
Amoniak 50,00
Amylaza (diastaza) 18,50
ASPAT (GOT) 15,00
Białko całkowite 14,50
Bilirubina bezpośrednia (sprzężona z kwasem glukuronowym) 18,00
Bilirubina całkowita 15,00
Bilirubina pośrednia (wolna) z albuminami 24,00
Chlorki 15,00
Cholesterol całkowity 15,00
Cholesterol HDL 20,00
Cholinesteraza 21,00
Cystatyna C 102,00
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 16,50
Elektroforeza białek 33,00
Fosfataza alkaliczna (AP, ALP) 15,50
Fosfor nieorganiczny 15,50
GGTP 15,50
Glukoza w surowicy 15,00
Klirens kreatyniny 23,00
Kreatynina + eGFR 15,00
Kwas moczowy 15,50
Lipaza 35,00
Lipidogram
cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, cholesterol nie-HDL
42,00
Magnez 15,50
Magnez w erytrocytach 103,00
Mocznik 15,00
Potas 15,00
Profil aminokwasów - Aminogram HPLC 368,00
Próby wątrobowe - podstawowe
bilirubina całkowita, ASPAT, ALAT
39,00
Próby wątrobowe - poszerzone
bilirubina całkowita, ASPAT, ALAT, GGTP, fosfataza alkaliczna
53,00
Sód 15,00
Sód i potas 27,00
Trójglicerydy 15,00
Wapń całkowity 15,50
Wapń zjonizowany 20,00
Żelazo 15,00

Po okazaniu Karty Pacjenta jej właściciel jest uprawniony do automatycznego rabatu w wysokości 5% na wszystkie badania.

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli badania, którego szukasz nie ma na liście.