Informujemy, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1520) od dnia 01.01.2020 fakturę wystawiamy tylko w dniu badania. 

Wystawienie faktury należy zgłosić przed dokonaniem rejestracji. 

 

 

 

Informujemy, że w dniu 28.03.2020 r. (sobota) Pracownia Analityczna będzie nieczynna.
W pozostałe dni pracujemy bez zmian.